روش صحيح نگهداري آكواريوم عده اي آنقدر که علاقه به داشتن يک آکواريوم دارند، چندان توجه و آشنايي به داشتنيک آکواريوم خوب و نحوه نگهداري آن نداشته و اکثرا مشاهده مي شود که علاقه و آکواريوم خود را از دست مي دهند و يا اينکه پس از تحمل شقاوت و ضررهاي زياد ، باصطلاح از […]